divendres, 24 de febrer de 2012

14th International Logistics and Material Handling Exhibition, Barcelona 5th-7th June 2012

Del 5 al 7 de juny a Barcelona
Xè Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció
XIVè Fòrum Mediterrani de la Logística i el Transport

Enllaç

Del 5 al 7 de junio en Barcelona
X Salón Internacional de la Logística y de la Manutención
XIV Foro Mediterráneo de la Logística y el Transporte

Enlace

5th-7th June in Barcelona
14th International Logistics and Material Handling Exhibition
10th Mediterranean Logistics and Transport Forum

Link
dimarts, 31 de gener de 2012

El Port de Barcelona incrementa un 46% el trànsit de contenidors


  
BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS)
El Port de Barcelona ha incrementat un 46% el trànsit ferroviari de contenidors fins al novembre, amb 139.171 TEU, ha informat l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB).
Actualment, l'11% dels contenidors d'importació o exportació que passen pel Port de Barcelona entren o surten per tren, respecte del 2,5% del 2006.
El transport ferroviari de vehicles també va augmentar entre el gener i el novembre, amb un avanç del 28% fins als 153.002 automòbils transportats.

dijous, 22 de desembre de 2011

L'ART DE TRIOMPHE 2005 - WE LOVE ART


A la gent de MedBox ens agrada col.laborar amb el món de l'art. Ho demostra la intervenció Art de Triomphe que varem construir al Moll de la Fusta de Barcelona l'any 2005.
******
A la gente de MedBox nos gusta colaborar con el mundo del arte. Lo demuestra la intervención Art de Triomphe que construimos en el Moll de la Fusta de Barcelona en 2005.
******
MedBox people likes to collaborate with art, as we did in the intervention Art de Triomphe that we built at the Moll de la Fusta of Barcelona in 2005.

dimecres, 14 de desembre de 2011

THE BOX


Què és el que fa especial un contenidor? Certament no pas l'objecte en si mateix: una caixa d'acer o d'alumini (...) Podriem dir que té tant d'encant com una llauna de conserves. Però el veritable mèrit d'aquest objecte utilitari no té res a veure amb el que és, sinó amb les possibilitats que ofereix. El contenidor és la pedra angular d'un sistema altament automatitzat que permet transportar mercaderies d'un lloc a l'altre del globus terraqui, a baix cost i sense cap risc.
------------------
¿Qué es lo que hace especial un contendor? Ciertamente no el objeto en si mismo: una caja de acero o aluminio (...) Se podría decir que tiene tanto encanto como una lata de conservas. Pero el verdadero mérito de este objeto utilitario no tiene nada que ver con lo que es, sino con las posibilidades que ofrece. El contenedor es la piedra angular de un sistema altamente automatizado que permite transportar mercancías de un lado a otro del globo terráqueo, a bajo coste i sin ningún riesgo.
------------------
What is about the container that is so important? Surely not the thing itself. A soulless aluminium or steel bos (...) the standard container has all the romance of a tin can. The value of this utilitarian object lies not in what it is, but in how is it used. The container is at the core of a highly automated system for moving goods from anywhere, to anywhere, wuth a minimum of cost and complication on the way.
------------------
Qu'est-ce qui fait la particularité du conteneur? Certaiment pas l'object lui-même : un boîte en acier ou en aluminium (...) Autant dir que le conteneur ordinaire a autant de charme qu'une boîte de conserve. Or, le véritable mérite de cet objet utilitaire ne tient pas à ce qu'il est, mais aux possibilités qu'il offre. Le conteneur est la pierre angulaire d'un système hautement automatisé permettant de transporter des marchandises d'un bout à l'autre du globe, à moindre coût et sans aucun risque.
Marc Levinson

Info:
L'édition française
Marc Levinson
Washington Post
Le Figaro

The Traveling Box: Container as Global Icon of Our Era - Marc Levinson

dimarts, 13 de desembre de 2011

Container Habitat

Es calcula que al món hi ha 17 milions de contenidors per a transport marítim. A Catalunya ja hi ha exemples de conversió de contenidors fora d'ús en habitatges, que compleixen totes les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació.
----------
Se calcula que en el mundo hay 17 miliones de contenedores de transporte marítimo. En Catalunya ya hay ejemplos de conversion de contenedores fuera de uso en viviendas, que cumplen todos los requisitos del Codigo Técnico de la Edificación.


dilluns, 12 de desembre de 2011

Container & Art


La Fundació Joan Miró de Barcelona instal·la un contenidor marítim al pati de les oliveres. Aquesta instal·lació forma part de l'exposició NADALA 2011 en què Fernando Prats homanetja a Joan Miró a través de l'obra "El naixement del món II, 1925-2011".
-------------
La Fundació Joan Miró de Barcelona instala un contendeor marítimo en el patio de los olivos. Esta instalación forma parte de la exposición NADALA 2011 en la que Fernando Prats homenajea a Joan Miró mediante la obra "El nacimiento del mundo II, 1925-2011".
-------------
Joan Miró Foundation in Barcelona has installed a shipping container on the yard of the olives trees. This facility is part of the exhibition NADALA 2011 in which Fernando Prats honors Joan Miró by "The birth of the world II, 1925-2011".

Links:
Fundació Joan Miró
Fernando Prats