dilluns, 12 de desembre de 2011

Container & Art


La Fundació Joan Miró de Barcelona instal·la un contenidor marítim al pati de les oliveres. Aquesta instal·lació forma part de l'exposició NADALA 2011 en què Fernando Prats homanetja a Joan Miró a través de l'obra "El naixement del món II, 1925-2011".
-------------
La Fundació Joan Miró de Barcelona instala un contendeor marítimo en el patio de los olivos. Esta instalación forma parte de la exposición NADALA 2011 en la que Fernando Prats homenajea a Joan Miró mediante la obra "El nacimiento del mundo II, 1925-2011".
-------------
Joan Miró Foundation in Barcelona has installed a shipping container on the yard of the olives trees. This facility is part of the exhibition NADALA 2011 in which Fernando Prats honors Joan Miró by "The birth of the world II, 1925-2011".

Links:
Fundació Joan Miró
Fernando Prats

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada